Giới thiệu

1. Duyên khởi

Chùa Bảo Thành được kiến lập vào năm 2014 (Phật lịch 2558) do sự phát tâm của Ni sư Minh Hiếu (trụ trì) và các bậc thiện tri thức. Ngôi Tam Bảo được xây dựng và cải tạo từ một ngôi nhà "Kolpinghaus Koblenz-Horchheim", vốn được dùng làm nơi ở cho học sinh của các trường trong vùng (xem thêm). Với vị trí cạnh sông Rhein, phóng sanh thả cá thường được diễn vào các ngày lễ Phật lớn của năm (để biết thêm chi tiết lễ phóng sanh, xin liên hệ với chùa).


Kính mời các Phật Tử gần xa đến thăm và tham gia các khóa tu, sự hiện diện của quý vị sẽ là nguồn động viên lớn cho Ni Sư và các chúng đệ tử.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

2. Một số hình ảnh

Xem thêm ở đây Hình ảnh.

Hình 1 - Cổng chùa Bảo Thành

Hình 2 - Chư Tăng Ni và Phật tử vào ngày đầu thành lập

Google Logo

 

Hình 3 - Chánh điện mới và đại chúng năm 2017

Hình 4 - Trụ trì Sư Minh Hiếu và các chúng tại lễ phóng sanh