# Trang facebook của chùa: https://www.facebook.com/baothanh.chua

 

# Xây cổng Tam Quan (Mới)

Cuối tuần 14&15/9/19 bắt đầu khởi công cho công trìng cổng tam quan Chùa Bảo Thành, kính mong quý Phật tử gần xa cùng chung tay góp sức.


Google Logo

Google Logo

 

Google Logo

 

Nam Mô hoan hỷ Tạng Bồ Tát.

 

# Khóa tu 04.10.2019 đếm 06.10.2019 (Mới)

 

Google Logo

 

# Lễ Vu Lan vào ngày 07.09.2019

Google Logo

 

# Thư mời lễ Phật Đản từ ngày 04 đến ngày 05.05.2019 (Download thư mời)

 

# Khóa tu từ 01.03 đến 03.03 dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Hạnh Giới (Download thư mời)

 

#Tết âm lịch 2019 (Download)

# Thọ Bát vào 08.12 đến 09.12.2018 Download

# Video lễ Lạc Thành 2018 nhấn vào đây 

# 08.06 - 10.06.2018: Phật Đản - lễ Lạc Thành - lễ Trai Đàn Chẩn Tế - lễ Phóng Sanh, kính mời chư vị thiện tri thức tham gia.

Thứ sáu 08.06.2018

09:00 – 09:30

Lễ Hưng Tác Thượng Phan

10:00 – 11:30

Lễ Khai Kinh Bạch Phật, cung thỉnh Tiêu Diện và thỉnh chư Hương Linh

12:00 – 13:00

Thọ trai

14:00 – 17:00

Tụng kinh Thủy Sám

17:00 – 17:30

Tiến chư Hương Linh

18:00 – 19:00

Dược thực

19:30 – 22:00

Thuyết Pháp Chư Linh Quy Y Tam Bảo

22:30 – 05:30

Chỉ tịnh

 

Thứ bảy 09.06.2018

06:00 – 07:00

Tụng Lăng Nghiêm thần chú

08:00 – 09:00

Tảo Thực

09:30 – 10:30

Thuyết pháp

11:00 – 12:00

Cúng Phật & Tiêu Diện và tiến chư Hường Linh

12:00 – 13:00

Thọ trai

14:00 – 18:00

Đăng đàn Chẩn Tế Cô Hồn

18:30 – 22:00

Văn nghệ mừng đại lễ Phật Đản & Lạc Thành

22:30 – 05:30

Chỉ tịnh

 

Chủ nhật 10.06.2018

06:00 – 07:00

Tụng Lăng Nghiêm thần chú

08:00 – 08:30

Tảo Thực

09:00 – 10:00

Lễ phóng sanh

10:30 – 12:00

Cử hành đại lễ Phật Đản PL 2562 & đại lễ Lạc Thành

12:00 – 13:00

Cúng dường trai tăng

14:00 – 15:30

Thuyết pháp

16:00 – 17:00

Cúng Mông Sơn Thí Thực

18:00

Hoàn Mãn

 

 

# 09-13.05.2018: Khóa tu do TT. Thích Hoàng Khai và sư cô Tuệ Đàm Hương hướng dẫn Download

 
Google Logo

 

 
# 02.12 - 03.12.2017: Kính mời chư thiện tri thức tham dự Thọ Bát Quan Trai do Đại Đức - thầy Hạnh Giới hướng dẫn (Download thư mời). Download
 

Google Logo

 

# 19.08.2017 đến 20.08.2017 lễ Vu Lan dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Hạnh Giới. (Download thư mời)

Google Logo

 

#  08.07.2017-09.07.2017 thọ Bát Quan Trai do TT. Thích Thông Trí hướng dẫn (Download)

Google Logo

#Thư mời tham dự khóa tu 17.06.2017 do thầy Pháp Hòa từ Canada về hướng dẫn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa, Chùa Bảo Thành Koblenz có tổ chức khoá tu vào thứ bảy ngày 17.6.2017 do THẦY PHÁP HOÀ từ Canada về hướng dẫn. Thời gian từ 10:00 - 17:00 cùng ngày. Kính mong quý đạo hữu Phật tử phổ biến dùm cũng như nhín ít thời gian quý báu về tham dự, nhằm thăng hoa đời sống tâm linh của chính bản thân mình, có như thế mới góp phần vào sự nghiệp đem đạo vào đời. Trân trọng kính mời. 

TKN. Minh Hiếu

# Phật Đản 13-14 tháng 5 năm 2017 (download)

  • Kính mời quý Phật tử tham dự lễ Phật Đản & lễ Phóng sanh với sự chứng minh của HT Phương Trượng Thích Như Điển, thầy Thích Hạnh Bổn, thầy Thích Hạnh Tuệ.

  • Ngày thứ 7 vào lúc 14h00 có 2 thời thuyết pháp: 1 cho người lớn, 1 cho thanh thiếu niên. Từ 18h00 đến 22h00 chương trình văn nghệ & karaoke.

  • Quý phật tử muốn hùn phước phóng sanh xin liên lạc về chùa.

 

Google Logo

#Thư kêu gọi hùn phước đúc tượng Phật

Google Logo