TIN CẬP NHẬT 

# Phật Đản 13-14 tháng 5 năm 2017 (download)

  • Kính mời quý Phật tử tham dự lễ Phật Đản & lễ Phóng sanh với sự chứng minh của HT Phương Trượng Thích Như Điển, thầy Thích Hạnh Bổn, thầy Thích Hạnh Tuệ.

  • Ngày thứ 7 vào lúc 14h00 có 2 thời thuyết pháp: 1 cho người lớn, 1 cho thanh thiếu niên. Từ 18h00 đến 22h00 chương trình văn nghệ & karaoke.

  • Quý phật tử muốn hùn phước phóng sanh xin liên lạc về chùa.

 

Google Logo

# Thư kêu gọi hùn phước đúc tượng Phật

Google Logo